Международна Асоциация по Киберсигурност

Международна Асоциация по Киберсигурност

Мисия:

Нашата мисия е да създадем общност на доверие и професионализъм, която да развива иновации в света на компютърната сигурност. Днешният дигитален свят се нуждае от нови експерти, които да отговорят на заплахите на утрешния ден.
Поставили сме си за цел:

Да разработим учебен център с иновативна тренировъчна програма, която ще бъде насочена към проблемите и решенията в областта на електронната търговия.

Да разработим софтуер, който ще помогне обмяната на информация и сигнализирането на държавните органи при инциденти, отнасящи се до компютърната сигурност.
Реурси:

Собствени сървъри, сървърни помещения и оптична свързаност.
Екип:

Силно мотивиран екип от професионалисти с богат опит в проектирането и реализирането на решения за IT сигурност. Повече информация можете да намерите в секция Екип.