Център Руни

Център Руни

РУНИ е основан през 1996 г. През 2007 центърът е пререгистриран в Център РУНИ ЕООД. Той предлага добро обслужване и професионалисти в различни сфери на образованието. Дейностите на центъра са в три основни направления: формално образование, неформално образование и работа по национални и международни проекти.