NIT-New Internet Technologies LTD

NIT-New Internet Technologies LTD

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага инсталиране и поддръжка на дистанционни системи за обучение - Ilias, Moodle, eFront, както и изработка на курсове към тях. Разработва и предлага уеб базирани системи и портали, уеб сайтове маркетинг и реклама на собствени рекламни площадки в областта на туризма и здравето.

Фирмата има собствени продукти - система за публикуване и поддържане на Профил на купувача, музейна каталожна система, система за управление на аудио-визуална база с данни, маршрутизатор, портал за обяви и др. Предлага изработване на онлайн магазини с Magento, Prestashop и др.

Фирмата предлага обучения за работа със софтуерни продукти, както и разработени курсове за обучение на клиентите.

Курсове : "Фирмена сигурност", "IРабота с MS Office"", Photoshop", Курс - Тайните на дизайна"

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага софтуер по поръчка и по спецификация на клиента.

Изработва рекламни клипове и специализирани банери. Предлага дизайн и предпечатна подготовка.

Клиенти на фирмата са общини, министерства, държавни предприятия и частни клиенти от целия спектър на стопанския живот.

http://www.online-learning.bg

http://www.museum-system.com

http://bgdent.eu

http://blackhat.bg

http://banskobg.com

http://profile.nitbg.com

http://velingradbg.com

Благотворителните жестове и социално - отговорното поведение са една от чертите на съвременното ни общество. Затова фирмата участва в подпомагане на дейността на Детски център към НИМ, както и в изработване на безплатни образователни ресурси за безопасен интернет.