Фондация "Сийдър"

Фондация "Сийдър"

Фондация „Сийдър“ развива дейността си в България от 2005г. и фокусира усилията си в закриването на институциите за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения като осигурява услуги от семеен тип базирани в общността. Органицацията управлява 4 центъра от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил, където са настанени 24 деца и младежи с увреждания. „Сийдър“ сътрудничи на община Казанлък в подготовката и развитието на центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Организацията активно участва и в извеждането на децата от специализираните институции както и в тяхната адаптация към новата среда. Фондация „Сийдър” още подкрепя работата на Общински дневен център за деца и младежи със специални нужди в град Казанлък, като осигурява обучения на персонала, програми за професионален обмен, както и материали и оборудване. Организацията е сред първите, които закриват подобна институция в България през 2010 г. – това е Дома за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница като „Сийдър” осигурява близка до семейната среда за всички 58 деца от дома.