Otgovori.Info

Otgovori.Info

Ние сме екип, който вярва в смисъла на това да работиш за опазване на здравето на работещите и за осигуряване на тяхната безопасност. 
Специализирани сме в провеждане на фирмени обучения по безопасност и здраве при работа - присъствени и онлайн обучения по ЗБУТ в наша обучителна платформа.
Наш продукт е онлайн информационната система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА (https://zbut.eu), която предлага експертна информация и документи и уникална за България услуга за разбиране на промените в нормативната база.