При редакция или добавяне на новина в myPR.bg, можете да поставите и снимка към нея, като следвате следните стъпки:

  1. Кликнете с мишката в текстовия редактор на мястото, където искате да поставите снимката, след което кликнете на иконката за снимка.
  2. В прозореца „Настойки за снимка“, който излиза, кликнете на бутона „Избор от сървъра“.
  3. Ще се отвори прозорец, в който ще видите качените си снимки и от който ще можете да добавите още такива, като натиснете бутона „Качи“.
  4. След като изберете снимка от Вашия компютър, тя ще се появи в списъка със снимки. За да вмъкнете снимката в новината в голям размер, кликнете с левия бутон на мишката върху нея, за да я изберете.
  5. Ако искате да вмъкнете снимката в малък размер, кликнете върху нея с десния бутон на мишката. Ще излезне контекстно меню, от което изберете опцията „Избери малък вариант“.
  6. Отваря се отново прозорецът „Настройки за снимка“, от който по желание можете да изберете как да се подравни снимката в текста или друга опция.
  7. След като сте готови с избора и настройките, натиснете бутона „ОК“ и снимката ще се появи в текстовия редактор.