В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

ХТМУ ще подпомогне с половин милион лева развитието на капацитета на докторанти и млади учени

06 Юли 2017г.

  • Pin It

 

Развитието на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки ще бъда подкрепено благодарение на проект на Химикотехнологичния и металургичен университет. Това беше обявено на пресконференция, която се проведе на 6 юли, 2017 г. На нея присъстваха ректора на ХТМУ – проф. Митко Георгиев, зам. ректорът на ЛТУ – доц. Нено Тричков, проф. Ненчо Ненов от ТУ, екипът за управление на проекта, докторанти, млади учени и други заинтересовани лица.
Стана ясно, че младите учени ще повишат квалификацията си с обучения в областта на инвестиционното проектиране, трансфера на технологии, математическото моделиране и академичната комуникация. Те ще имат възможност да разширят професионалните си контакти и да участват в обмен на знания и добри практики в областта на инженерните науки чрез привличане на водещи изследователи и специалисти от индустрията от страната и чужбина, подпомагане участието в партньорски мрежи за научни изследвания, в кръгли маси и семинари.
Общата стойност на предвидените дейности е 583 122,89, като Химикотехнологичния и металургичен университет е бенефициент по проекта „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“. Проект BG05M2ОP001-2.009-0015 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Студентите, докторантите и младите учени ще могат да участват в научноизследователски проекти, семинари и системи за мобилност. Сред другите възможности, които предлага реализирането на проекта, са участие в научни форуми, публикуване в престижни научни списания, участие в кръгли маси, семинари и медийно представяне. Младите изследователи ще получат подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания.
Проектът е с практическа насоченост и ще даде възможност за контакт на участниците с представителите на индустрията в България. С цел достигане до по-широка аудитория, ще бъде изготвен видеоклип с представяне на изследователи и интревюта с представители от индустрията, разпространен чрез социалните мрежи.
Особено интересно за участниците ще бъде участието им в тематични семинари „Синергия между чисти технологии, нови материали и екологично равновесие в индустрията“, както и в кръгли маси, посветени на перспективите и проблемите пред екологично-реализирани химически и металургични технологии и устойчиво развитие в химическата и металургичната индустрия. По този начин ще бъде популяризирана научната дейност и научните изследвания на ХТМУ.
В проекта ще могат да се включат и преподаватели, които участват в обучението на докторанти и студенти в областта на инженерните науки. Те ще могат не само да повишат професионалната си квалификация, но и ще имат достъп до научни бази данни и софтуер, монографии, статии, специализирана литература по тематиките за работа с докторантите. Ще получат финансова подкрепа на публикации, съвместни с докторантите от целевата група, както и финансова подкрепа за участие в семинари и в кръгли маси с участие на представители на индустрията и Камарата на инженерите.

 

------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05M2ОP001-2.009-0015 “Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“, финансиран от ОП„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Още новини от Други

RSS виж всички

Информационно събитие по проект „From School Class to Business Class“

Информационно събитие по проект „From School Class to Business Class“

На 03.08.2017г. (четвъртък) в хотел Best Western City Hotel, гр. София, ул. Стара планина № 6 ще се проведе информационно събитие по проект „From School Class to Business Class“

Турботракс представи в България новия DAF XF 480 SSC

Турботракс представи в България новия DAF XF 480 SSC

Холандската марка зададе нов стандарт в транспортната ефективност и комфорт при тежките автомобили

WWF: всеки може да помогне за спиране на злоупотребите в горите

По данни на международната природозащитна организация WWF, незаконният дърводобив в България е между 10 и 25% от общия добив, което формира сенчест бизнес за близо 100 милиона лева.

CR-MAX-4E. Диагностичен стенд CR-MAX-4E за проверка на Common Rail инжектори

Диагностичния стенд CR-MAX-4E е създаден да проверява Common Rail инжектори на производителите Bosch, Delphi, Denso и Siemens при системно налягане до 1800 bar.

В началото на премиерния втори сезон на сериала „Хап и Ленърд“ по AMC

В началото на премиерния втори сезон на сериала „Хап и Ленърд“ по AMC

Кои са героите в сезон 2 на сериала „Хап и Ленърд“ и какво да очакваме от тях?

Абонамент за RSS новини