В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

Проф. д.т.н. Николай Вълканов е новият председател на Управителния съвет на БМГК

01 Май 2017г.

  • Pin It

Общото събрание одобри обновения състав на Управителния и Контролните съвети на БМГК.
Бяха приети и отчетите на УС и КС за предходния мандат.

София – 27.04.2017 г. Проф. д.т.н. Николай Вълканов бе избран за председател на Управителния съвет и на Българска минно-геоложка камара след гласуване на членовете на БМГК по време на редовното годишно Общо събрание на Камарата.

Проф. Вълканов поема поста от проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който бе 26 години начело на организацията от нейното създаване през 1991 г.

Новият председател
Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов е български индустриалец, общественик и инвеститор. От 2013 г. той е професор от Международната научна академия (МАНЕБ), Санкт Петербург, Русия и е почетен професор на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, гр. София. То има магистърска степен по специалността „Минно маркшайдерство” на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски”, град София.

В началото на своята кариера, от 1986 г. до 1991 г., проф. Вълканов заема длъжността директор на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство. От 1991 г. професионалния му живот се свързва с „Минстрой Холдинг” АД, където понастоящем е Председател на Съвета на Директорите. От 2002 г. е Председател на Надзорния съвет на „Горубсо Златоград” АД, а от 2012 г. – Председател на Надзорния съвет и на „Горубсо Мадан” АД.

Николай Вълканов е носителят на приза „Мистър Икономика” за 2012 г.

Позиции в бизнес и обществени организации

Заместник-председател е на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара (2014-2017);
Заместник-председател е на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите в България
Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.
Председател е на Настоятелството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София.
Член е на Президиума на Световния минен конгрес.
Член е на Президиума на Международната маркшайдерска организация.
Председател е на Български маркшайдерски съюз.

Проф. д-р Лъчезар Цоцорков е първият почетен председател на Българската минно-геоложка камара
На провелото днес Общо събрание на БМГК Днес, 27.04.2017 г. проф. д-р Лъчезар Цоцорков бе избран за почетен председател на Българска минно-геоложка камара, след като изтече втория му управленски мандат начело на браншовата организация. По негово предложение още през 2011 г. бе променен уставът на Минната камара и оттогава председателят на Управителният съвет може да бъде избиран само до два последователни 3-годишни мандата.

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД ръководеше Камарата още от основаването й през 1991 г. Тогава той беше един от инициаторите за създаването й.

В своето слово пред минната общност на България проф. Цоцорков благодари на всички, с които през изминалите над 26 години са работили заедно за изграждането на БМГК като авторитетна браншова организация със сериозен принос за подобряване условията за бизнес в минерално-суровинната индустрия и социално-икономическото развитие на страната.

Той изложи своите послания и виждания за бъдещето на организацията и заяви, че ще продължи да бъде съпричастен към реализацията на нейните цели и проекти. Като почетен председател на браншовата организация, той ще може да участва в работата на Управителния съвет и ще има право на съвещателен глас.

Общо събрание – обзор
По време на събитието бяха приети Отчета на Управителния съвет за мандат 2014-2016 г., Отчета на Контролния съвет, промени в Устава на БМГК, както и актуализираните Насоки за управление и дейности на Камарата.

Събитието се състоя в Бизнес-център „Земята и хората“, гр. София, зала „Тракия“.

В Управителния съвет с мандат 2017-2019 г. влизат компаниите:

„Асарел - Медет” АД, с ръководител инж. Делчо Николов – представител на подотрасъл „Рудодобив“;
"Мини Марица-изток” ЕАД, с ръководител инж. Андон Андонов – представител на подотрасъл „Въгледобив“;
„Евротест Контрол” ЕАД, с ръководител Сашка Кожухарова – представител на подотрасли „Геология“;
"Ватия" АД, с ръководител Люба Кожухарова – представител на подотрасъл „Индустриални минерали“;
„Златна Панега Цимент“, с ръководител Александър Чакмаков – представител на подотрасъл „Инертни и строителни материали“;
„Марин Батуров“ ЕООД, с ръководител Ирина Георгиева – представител на подотрасъл „Скално-облицовъчни материали“
„Геотехмин” ООД, с ръководител проф. д-р Цоло Вутов – представител на „Логистични дейности“.
„Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с ръководител д-р инж. Илия Гърков
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, с ректор проф. д-р Любен Тотев;
„Минпроект“ ЕАД, с ръководител Стойо Боснев;
„Огняново-К“ АД, с ръководител Николай Колев.
Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) – по право.
Изпълнителният директор на БМГК е член на УС – по право.


За членове на Контролния съвет на БМГК бяха избрани:

Д-р Розалина Козлева, управител на „Инфрапроект Консулт“ ЕООД;
Инж. Никола Вардев, управител, „БН-Консулт Инжениринг ООД“
Инж. Данчо Тодоров, управител, „Нипроруда“ АД

Промените в Устава на БМГК, направени в Управителния съвет на Камарата, които бяха приети, са в посока възприемане и прилагане на добри етични практики от други водещи бизнес-организации. Основните мотиви към приетите вече предложения са запазване и надграждане на постигнатото високо ниво на експертиза и авторитет на Камарата.

Още новини от Бизнес

RSS виж всички

Нестандартна инициатива изненада пътниците на летище София

Стотици българи бяха поканени да споделят своите причини да изберат живот в чужбина, както и нещата, които ги връщат в родината

Информационен ден за представяне изпълнението на дейностите по проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“

Информационен ден за представяне изпълнението на дейностите по проект „Разширение и модернизация на Нобел Интернешънъл ЕАД чрез закупуване на високопроизводителна линия за емайлиране на бойлери“

На 04 юли 2017 г. от 10:00 ч. фирма “Нобел Интернешънъл” ЕАД организира информационен ден за представяне изпълнението на дейностите по проект № BG16RFOP002-2.001-1106-C01

Експо „МОИТЕ ПАРИ“ запозна стотици с тънкостите при личното финансово планиране

Експо „МОИТЕ ПАРИ“ запозна стотици с тънкостите при личното финансово планиране

„Благодарим на всички партньори – изложители и лектори - които повярваха в мисията на събитието да образоваме хората по отношение на техните лични финанси.“ - Деян Василев, изпълнителен директор MoitePari.bg

Дългосрочният рейтинг на Обединена българска банка беше значително повишен от две агенции за кредитен рейтинг след придобиването й от КВС Груп

Дългосрочният рейтинг на Обединена българска банка беше значително  повишен от две агенции за кредитен рейтинг след придобиването й от КВС Груп

Рейтинговата агенция Fitch повиши дългосрочния рейтинг на ОББ с 6 нива от ‘В+‘ на ‘ВВВ+‘ с положителна перспектива Standard&Poor’s Global покачи дългосрочния рейтинг на ОББ с 4 нива от ‘В‘ на ‘ВВ+‘

Онлайн брошурите на BILLA вече достъпни и за незрящи

Онлайн брошурите на BILLA вече достъпни и за незрящи

За първи път у нас търговска верига адаптира част от онлайн съдържанието си за хора с увредено зрение.

Абонамент за RSS новини