В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

5 знакови тенденции в международното данъчно право

10 Май 2017г.

  • Pin It

 Тенденциите в международното данъчно право, които могат да бъдат извлечени от най-добрите съвременни практики днес и да бъдат използвани от експертите в тази област ще са една от дискутираните теми на предстоящата Първа Конференция на Международната данъчна асоциация. Събитието на IFA ще се проведе на 18 и 19-ти май в София - аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“ с партньорството на Юридическия факултет.

Сред най-очакваните гост лектори е д-р Рафаеле Петруци - магистър по право, управляващ директор на Центъра за трансферно ценообразуване към Института за австрийско и международно данъчно право при Виенски икономически университет. Той е международен данъчен консултант, специализирал в сферата на международното корпоративно данъчно облагане и трансферното ценообразуване в отдела за трансферно ценообразуване на Делойт, Виена (Австрия). Ето как той определя 5-те най-важни тенденции в международното данъчно право:

• Инвестиции в човешкия капитал, включително квалификации и обучения на персонала;
• Инвестиции в технологии с оглед повишаване на ефективността на дейностите
• Инвестиции в инструменти за управление на риска и документиране на трансферно ценообразуване
• Повишаване на ангажираността в съвместни compliance programs с данъчната администрация
• Повишаване използването на механизми за разрешаване на спорове между а) данъкоплатците и данъчната администрация или б) днанъчните администрации на различните държави.

Според д-р Петруци компаниите днес се изправят пред множество международни данъчни проблеми, свързани с различни теми: митнически задължения, чуждестранно данъчно кредитиране, парично репатриране (cash repatriation), данъчни спорове, двойно данъчно облагане, ДДС, парични данъци и данъчни облекчения. Но с най-голямо практическо значение в международното данъчно облагане са въпросите относно трансферното ценообразуване.

Темата за съдържанието в рамките на трансферното ценообразуване е и тази, върху която той ще акцентира по време на участието си в конференцията. Според него тя е все по-популярна, както за данъкоплатците, така и за данъчните администрации, които постоянно се сблъскват с въпроса какво значение се влага в думата “съдържание” от гледна точка на трансферното ценообразуване. Наличието на определено количество хора, според д-р Петруци, ангажирани в конкретна юрисдикция не означава обезателно, че по този начин една компания си е осигурила достатъчно съдържание. Въпросът за съдържанието при трансферното ценообразуване е много по-сложен и зависи от различни аспекти, наред с другото - кой осъществява съответните функции и кой притежава съответните активи. Този въпрос ще продължи да бъде изследван допълнително и в “след-BEPS” обстановката, в която ОИСР разходва значителен времеви ресурс, за справянето с въпроса, осигурявайки повече указания, както за данъкоплатците, така и за данъчните администрации.

Проектът BEPS (или в пълнота „Base Erosion and Profit Shifting”) е основната тема на предстоящата конференция. Това е своеобразна концепция, проект на ОИСР, насочена срещу „некоректните” политиките за данъчно планиране, които редица обединения от дружества, корпорации или дружества със силно развита клонова структура в международен план прилагат, за да „избегнат” в една или друга степен тежестите на данъчното облагане в държавите, по място, където реализират приходи от дейността си.

Според д-р Петруци все още има нужда от очертаване на бъдещия вид и е от ключово значение в този момент да бъдат определени общите разбирания и виждания, за да бъдат избегнати разминаващи се тълкувания, които могат да подкопаят отношенията между различните страни, участващи в международния диалог.

Конференцията е насочена към юристи, ръководни и други длъжности в НАП и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, счетоводители, одитори, административни съдии и студенти. Сред регистрирали се вече участници има данъчни служители, съдии, адвокати (адвокатски кантори), счетоводители, одитори и счетоводни и одиторски кантори, финансови директори на големи компании и банки, преподаватели от България, Румъния, Сърбия, Македония и други държави.

„Планираме това да бъде началото на ежегодни конференции и форуми, които ще допринесат всички участници да се почувстват част от силно професионална и академична среда, в която да имат възможност да обсъждат световните процеси, част от глобалното развитие на правото, на данъчното право и прилагане.“ – заяви адв. Валентин Савов, председател на IFA България.

Първата Конференция на IFA в България е организирана от Сдружение IFA България - официално и единствено подразделение на Международната данъчна асоциация, акредитирано на конгреса на ИФА в Мумбай, Индия, през 2014 г. Повече за програмата и лекторите на събитието, както и за възможностите за регистрация, вижте на официалния сайт на конференцията www.ifa-conference.com

Още новини от Бизнес

RSS виж всички

Летните артикули, чрез които може да популяризирате бизнеса си

Летните артикули, чрез които може да популяризирате бизнеса си

За голяма част от бизнеса летните месеци са време за подготовката за натоварения септемри месец. Докато по-голямата част от клиентите си отпочиват, то това е спокойното време, в което бизнеса планира своите бъдещи стъпки.

БЛИЗО 300 000 БАЛКАНСКИ ПЪСТЪРВИ СА ПУСНАТИ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ

БЛИЗО 300 000 БАЛКАНСКИ ПЪСТЪРВИ СА ПУСНАТИ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕКИ  БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ

Близо 300 000 балкански пъстърви са пуснати в българските реки благодарение на Лидл България. Компанията е един от най-големите инвеститори в запазване на биоразнообразието.

Шумен дигитализира общинската администрация

София, 26 юни 2017 г. – Община Шумен ще дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление на устройство на територията на общината. Това ще стане възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система Тобел от българската геоинформационна компания Мапекс.

Директивата за разплащания PSD2 ще даде нови възможности на банките за стартиране на иновативни услуги

Директивата  за разплащания PSD2 ще даде нови възможности на банките за стартиране на иновативни услуги

Над 100 представители на водещи банки у нас взеха участие в дискусия за ползите, които могат да бъдат извлечени от регулацията

Business Intelligence дава най-добрите отговори на въпросите на бизнеса

Business Intelligence дава най-добрите отговори на въпросите на бизнеса

Курсът по BI на магистратурата по „Бизнес анализ и ERP решения“ представя пред мениджъри и внедрители на бизнес софтуер най-добрите практики

Абонамент за RSS новини